درچه صورت میتوان گفت که لیزر انجام شده مطلوب است؟
+اگر فردی مشکل هورمونی نداشته باشد و زیر نظر متخصص پوست و با دستگاه های استاندارد لیزر موهای زائد خود را انجام دهد، باید بعد از جلسه اول حدود 70 درصد و بعد از جلسه دوم هم حدود 90 درصد از موهای زائدش رفع شود
-یعنی تا دوجلسه کافیه برای انجام لیزر؟
+ خیر ٬بالای 95 درصد از موهای زائد این افراد در جلسه های سوم و چهارم از بین می رود و تنها موارد و افراد خاصی هستند که به بیش از 4 جلسه لیزر نیاز دارند.
– تا کی تضمین وجود دارد که موهای زائد رشد نکند؟
+اگر علت وجود موهای زائد، هورمونی نباشد، این موها تا سال ها رشد نمی کنند و شاید بعد از چند سال، فقط یکی- دو جلسه لیزر برای از بین بردن موهایی که رشد مجدد داشته اند، نیاز باشد.

در مورد تاثیرات لیزر بیشتر بدانیم:

به طور عمده در افرادی که مشکل هورمونی ندارند، اگر لیزر با دستگاه استاندارد و توسط افراد متخصص انجام شود،۷۰ درصد موها در جلسه اول و تا ۹۰ درصد موها در جلسه دوم از بین‌میروند. برای دیدن تاثیر بالای ۹۵ درصد باید جلسه سوم و چهارم نیز انجام شود. و تعداد کمی از افراد به جلسات بیشتر برای تاثیر قطعی نیاز دارند. اگر فرد مشکل هورمونی نداشته باشد، موها تا سال ها رشد نمیکند و بعد از طی چند سال فرد به یک یا دو‌ جلسه لیزر برای رفع موهایی‌که در فاز خواب بوده اند نیاز دارد